This Beautiful Banner is included in Essentials!

Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme

İhtiyaçlara yönelik stratejilere dayalı çözümlerin özel olarak hazırlanan yazılımlar ile sunulmasıdır. Detaylı analizler sonucu planların tasarlanması ve uygulanmasına yönelik süreçtir.

İhtiyaç Analizi
İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım detaylı bir şekilde analiz edilir ve ihtiyaçlar belirlenir.
Yazılım Geliştirme
Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yazılımın tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi sağlanır.
Özelleştirme
Yazılım, işletmenin özel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilir.
Bakım ve Destek
Yazılımın kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hatalar minimuma indirilir ve geliştirme desteği sağlanır.
Entegrasyon
İşletmenin kullandığı diğer yazılımlarla entegrasyonu sağlanır ve uyumlu bir şekilde çalıştırılır.
Sürdürülebilirlik
Yazılım, sürdürülebilir bir şekilde geliştirilir ve işletmenin ihtiyaçlarına göre güncellenir.