This Beautiful Banner is included in Essentials!

Alan Adı Tescili

Alan Adı Tescili

Bir web sitesinin veya işletmenin isminin yasal olarak korunarak bulunmasını ve erişim sağlanmasını açıklar. Etkileyici ve güçlü bir marka imajı oluşturmak adına belirli bir alan adı için tescil başvurusu yapılarak o ismin kullanımı yasal olarak sahibine ait bir hâle gelir.

Marka Koruma
İşletmenin markası ve itibarı çevrimiçi dünyada korunmuş olur.
Çevrimiçi Varlığın Güçlendirilmesi
Marka bilinirliğinin güçlenmesi ile müşterilere verilen hizmetin kalitesi artırılır.
Güvenilirlik
İleri görüşlü marka izlenimi, verilerin güvende tutulmasını sağlayarak yansıtılır.
Tescil Süresi
Belirli bir süre için yapılan yatırımın yenilenmesini ifade eder.
Başvuru Süreci
Uygun bir alan adı alınmasında gerekli bilgilerin sunulması ile tescil süreçlerini yansıtır.