This Beautiful Banner is included in Essentials!

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Madde – 1
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, asağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunmasi Hakkındaki Kanun”un “Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usullerı Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde – 2 / SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: ALGORİTİM Yazılım Danışmanlık Eğitim Reklam San. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra algoritim.com veya SATICI olarak anılacaktır.)

Adresi: OSB Mahallesi, Ostim Teknopark Turkuaz Bina No: 55E/ 24, Yenimahalle/Ankara

Madde – 3 / ALICI BILGILERI
Adı -Soyadı / Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

Madde – 4 / SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ
Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ……………… tarihine kadar geçerlidir.

Mal / Ürün/ Hizmet Türü:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDV dahil):
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

Madde – 5 / GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasal belirlenen süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde belirtilen süre zarfında alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı algoritim.com sorumlu tutulamaz.
5.4 – Algoritim.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, algoritim.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve ya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Algoritim.com ‘a ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde Algoritim.com’ a göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 – Algoritim.com mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, algoritim.com 10 iş günü içinde alıcıya ait kredi kartı çekiminin iptali ve ilgili tutarın alıcıya iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı  Algoritim.com sorumlu tutulamaz. ALICI, bankaların kredi kartına iade işlemini 3 ila 4 haftaya kadar uzatabileceğini, algoritim.com’un bu süreci hızlandırmak için hiçbir şey yapamayacağınız peşinen kabul eder.
5.8 – ALICI ve/veya ALICI’nin teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler algoritim.com’a, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak  15 (on beş) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri yesilelbise.com tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 15 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü kendisi tamir ettirir.

5.9 – algoritim.com, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
5.10 – İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve sipariş ödemesi yapıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde – 6 / CAYMA HAKKI
6.1 – ALICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren onbeş (15) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Algoritim.com’a elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/hizmetin kullanılmamış olması şarttır.

6.2 – Ürün bedeli iadesi 10 iş günü içinde yapılır. Eğer ödeme kredi kartı ile yapıldıysa ALICI’nin kredi kartına iade edilmesi için algoritim.com ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı algoritim.com sorumlu tutulamaz.
6.3 – Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, haşama, kitap, DVD, VCD, CD ürünlerinin iadesi kabul edilmemektedir, bu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
6.4 – Vadeli ödemelerin iptali durumunda, daha önce yapılan ödemeler iade edilmez ve satın alınan hizmet sonlandırılır. Sadece son ödemenin iadesi yapılır.

Madde – 7 / YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nin veya Algoritim.com’un yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.